O Elbianě

O Elbianě

Oblast destinačního managementu Elbiana z.s. zahrnuje turistické cíle mezi Labem a Jizerou. Jako spolek fungujeme naplno od roku 2019 s cílem zatraktivňovat a zkvalitňovat nabídku a služby pro návštěvníky.

Usilujeme o co nejvyšší počet turistů. Stojíme o váš návrat. A snažíme se, abyste u nás strávili co nejdelší dobu. Děláme vše pro to, aby čas, který v krajině Elbiana prožijete, byl provázen bezpočtem zážitků, nadšení z objevování i servisu, jehož se vám dostává.

Podporujeme se navzájem. Spolupracujeme na programech a projektech pro vás – zákazníky. A zároveň zlepšujeme podmínky a prostředí tak, aby Milovicko bylo atraktivní pro více podnikatelů v oblasti cestovního ruchu.

Vize Elbiany

Podle systému a vize agentury CzechTourism podporujeme rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Zvyšujeme počet návštěv i délku pobytu. Zlepšujeme podmínky pro podnikatele v oblasti turismu.

Sdílíme data i procesy vedoucí k soustavnému zvyšování kvality služeb návštěníků v jednotlivých zařízeních i celé oblasti. Pravidelně provádíme průzkumy spokojenosti. A nastavujeme opatření vedoucí ke stále lepšímu servisu a naplnění očekávání klientů.

Minimálně 6x do roka se scházíme na pracovních odborných workshopech. Informujeme a školíme personál jednotlivých členů a partnerů. Vyměňujeme si odborné zkušenosti plynoucí nejen z praxe, ale také z účasti v různých spolcích nebo asociacích spojených s cestovním ruchem.

Dokumenty Elbiana ke stažení