Město Milovice

Město Milovice

nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
+420 325 517 110
tic@mesto-milovice.cz
https://volnycas.mesto-milovice.cz

Milovice – město plně zeleně. Nejmladší město v republice. Město s rozrůstající se nabídkou občerstvení a ubytování. Příhodný výchozí bod pro pěší nebo cyklovýlety v okolí. A rovněž město, které nabízí řadu pozoruhodných míst nebo přírodních scenérií. Zde stručný výběr: